Jachtowy Sternik Morski

Jachtowy Sternik Morski – szkolenie w Chorwacji 2020/21

Jachtowy sternik morski – szkolenie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich posiadających podstawowe umiejętności żeglarskie.
W trakcie kursu prowadzimy intensywne szkolenie manewrowe w porcie, uczymy obsługi elektronicznych urządzeń nawigacyjnych, instalacji jachtowych i posługiwania się mapami morskimi. Uzupełnienie zajęć praktycznych stanowią wykłady teoretyczne. Program szkolenia pokrywa się z zagadnieniami i manewrami, których znajomość wymagana jest na egzaminie.


Zapisz się i zyskaj zniżkę na jesienne szkolenia!

5% przy rezerwacji do 31.05.2020
Pozostałe zniżki:
– 5% dla stałego klienta
– 5% dla grup: min. 2 osoby przy jednoczesnej rezerwacji
– 10% dla grup: min. 4 osoby przy jednoczesnej rezerwacji
Zniżka maksymalna 10%


LEVEL 2

Maksymalnie 6 kursantów na jachcie + instruktor!

Maksymalnie 6 osób na kursie to więcej czasu  za kołem sterowym  każdego z uczestników, więcej uwagi trenera i więcej manewrów.


Jachtowy Sternik Morski – szkolenie w Chorwacji 2020

 Zaokrętowanie WyokrętowanieMiejsce Cena Miejsc Możliwy egzamin na: 
 19.09.2020 sobota26.09.2020 sobota  Biograd1950 PLNBrak miejsc j.st.mLista
rezerwowa
 
 26.09.2020 sobota03.10.2020 sobotaBiograd1950 PLN Brak miejscj.st.m Lista
rezerwowa
03.10.2020 sobota10.10.2020 sobota Biograd  1950 PLN Brak miejsc j.st.m Lista
rezerwowa
10.10.2020 sobota17.10.2020 sobota  Biograd1950 PLN 1j.st.mREZERWUJ
17.10.2020 sobota 24.10.2020 sobota Biograd1950 PLNBrak miejscj.st.m?Lista
rezerwowa

Jachtowy Sternik Morski – szkolenie w Chorwacji 2021

ZaokrętowanieWyokrętowanieMiejsceCenaMiejscMożliwy egzamin na:Zapisz się
17.04.2021
sobota
godz: 17.00
24.04.2021
sobota
godz: 08.30
Biograd1950 PLN2j.st.m REZERWUJ
24.04.2021
sobota
godz: 08.30
01.05.2021
sobota
godz: 08.30
Biograd1950 PLN6j.st.m REZERWUJ
01.05.2021
sobota
godz: 08.30
08.05.2021
sobota
godz: 08.30
Biograd1950 PLN2j.st.m REZERWUJ
 • Cena zawiera: Szkolenie, zakwaterowanie na jachcie, skippera-instruktora, , gaz kuchenny, opłaty portowe w porcie zaokrętowania i wyokrętowania.
 • Cena nie zawiera: Wyżywienia (płatnego ze wspólnie prowadzonej kasy pokładowej), sprzątanie jachtu po szkoleniu OK 140 – 180 EUR za cały jacht.dojazdu do miejsca zaokrętowania,parkingu, opłat postojowych w miejscach innych niż port zaokrętowania i wyokrętowania, opłat klimatycznych  – 10 HRK dziennie od osoby, paliwa zużytego podczas kursu, kosztu egzaminu i wydania patentu, ubezpieczenia.
 • Płatności  50% ceny szkolenia podczas dokonywania rezerwacji, 50% ceny na 6 tygodni przed zaokrętowaniem.
 • Koszty dodatkowe (płatne na miejscu):
  Kasa pokładowa: średni koszt utrzymania ok. 1200-1400 HRK  / osoba / tydzień (wyżywienie, paliwo, opłaty portowe).
  Opłata klimatyczna: 1 EUR / osoba / dzień.
  Parking dla samochodu osobowego: ok. 50 EUR / tydzień.
 • Zniżki: 5% dla stałego klienta;  5% dla grup: min. 2 osoby przy jednoczesnej rezerwacji, 10% dla grup: min. 4 osoby przy jednoczesnej rezerwacji, 5% przy rezerwacji do 31.05.2020 – na szkolenia wrzesień, październik – 10% zniżka maksymalna
 • Kaucja zwrotna: 100 EUR  lub 450 PLN od 1 osoby.  
 • Zakwaterowanie: w kabinach dwuosobowych.
 • Wyżywienie: Koszt przygotowywania posiłków na jachcie, pokrywany jest ze wspólnie prowadzonej kasy pokładowej. Z kasy opłacane jest wyżywienie przygotowywane na jachcie, opłaty portowe i paliwo.
  Skipper/Instruktor zwolniony jest z wnoszenia składki do kasy pokładowej.
 • Dojazd: dojazd własny lub autokarem. ( pomagamy w organizacji transportu )
 • Przebieg szkolenia. Kursy są intensywne. Uczymy a następnie trenujemy wszystkie manewry potrzebne do samodzielnego prowadzenia jachtu morskiego, zwłaszcza niezbędnych do prowadzenia jednostek na morzach południowych. Skupiamy się na nauce manewrowania na silniku, choć doskonalimy też manewry na żaglach np. „człowiek za burtą”, a także inne złożone manewry i ciekawostki, które bardzo przydadzą się podczas samodzielnego prowadzenia jednostek. Omawiamy aspekty związane z przejęciem jachtu czarterowego, obsługę urządzeń elektronicznych, specyfikę manewrów portowych, stawanie na kotwicy, obsługę radia UKF, posługiwanie się mapami morskimi, locją, itp.
 • Kto prowadzi szkolenia? Szkolenia prowadzą instruktorzy żeglarstwa, posiadający  odpowiednie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie, znający doskonale akwen i jego specyfikę.
 • Egzamin: Egzamin przeprowadzany jest pod koniec kursu.  Egzamin kosztuje 350 zł, wydanie patentu 50 zł. Jeśli jesteś osobą, która się uczy i nie ukończyłeś 26 lat – przysługuje Ci 50% zniżki.

  Egzamin składa się z testu jednokrotnego wyboru oraz z zadanie nawigacyjnego. Cześć praktyczna to podstawowe manewry wykonywane na tym samym jachcie, na którym odbywało się szkolenie. Do egzaminu należy przygotować:
 •     zdjęcie do patentu,
 •    udokumentowany opiniami z rejsów staż morski
 •     jeśli przysługuje Ci zniżka, to dokument uprawniający do zniżki

Internetowa Akademia Żeglarstwa
 WYMAGANIA NA EGZAMINIE JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO:
 Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 18. rok życia;
2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności
Osoba ubiegająca się o wydanie patentu składa do właściwego polskiego związku sportowego następujące dokumenty:
1) wniosek o wydanie patentu zawierający:
a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
b) datę,
c) rodzaj patentu,
d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
2) zaświadczenie o zdaniu egzaminu;
3) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, w szczególności pozytywne opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu, karty rejsu lub – w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie – inne dokumenty
potwierdzone przez armatora jachtu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
1) spełnienie wymogów niezbędnych do uprawiania turystyki wodnej dla uzyskania patentu,
2) przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
Egzamin składa się: z części praktycznej (m.in. pływanie na żaglach, manewry portowe, manewr „człowiek za burtą”), oraz części teoretycznej. W części teoretycznej należy poprawnie odpowiedzieć na min. 65 z 75 pytań oraz bezbłędnie rozwiązać zadanie nawigacyjne.
Koszt egzaminu: 350,00 zł (płatne przed egzaminem)
Koszt patentu: 50,00 zł (płatne w momencie składania wniosku o wydanie patentu)
50% zniżki na egzamin i patent dla osób uczących się poniżej 26 roku życia
(osoby korzystające ze zniżek muszą dodatkowo przedstawić legitymację szkolną lub studencką)
UWAGA: od kandydatów na  jachtowego sternika morskiego nie jest wymagane posiadanie stopnia żeglarza jachtowego
 UWAGA: czas oczekiwania na patent wynosi minimum 30 dni

BRYG Jacek Szczepaniak
ul. Siewna 9/12, 43-300 Bielsko Biała