Jachtowy Sternik Morski w Chorwacji 2024

Jachtowy sternik morski – szkolenie w Chorwacji – przeznaczone jest dla osób pełnoletnich posiadających podstawowe umiejętności żeglarskie.
W trakcie kursu prowadzimy intensywne szkolenie manewrowe w porcie, uczymy obsługi elektronicznych urządzeń nawigacyjnych, instalacji jachtowych i posługiwania się mapami morskimi. Uzupełnienie zajęć praktycznych stanowią wykłady teoretyczne. Program szkolenia pokrywa się z zagadnieniami i manewrami, których znajomość wymagana jest na egzaminie.


Szkoła żeglarska BRYG

LEVEL 2

Maksymalnie 6 kursantów na jachcie + instruktor!

Maksymalnie 6 osób na kursie to więcej czasu  za kołem sterowym  każdego z uczestników, więcej uwagi trenera i więcej manewrów.

Zastanawiasz się jak dojechać na nasze szkolenie?
W każdym tygodniu szkoleniowym mamy od 18 do 30 osób.
A to już spora grupa. Do Biogradu w Chorwacji gdzie odbywa sie większość naszych szkoleń można dostać się albo samolotem ( najlepiej do Zadaru), autem lub autobusem. Nie organizujemy bezpośrednio transportu ale pomagamy naszym uczestnikom.
Przed szkoleniem zbieramy od wszystkich uczestników informacje: jak planują dojechać. Czy jadą autem i mają miejsca wolne czy szukają miejsca. Dzięki tym informacja komunikujemy ze sobą osoby oferujące miejsca w aucie z tymi, które szukają transportu. Przesyłamy także wszelkie informacje pomocne przy zamówieniu transferu z lotniska czy zaparkowaniu auta w okolicy mariny.

Jachty minimum 40 stóp!
Sesja jesienna 2024

ZaokrętowanieWyokrętowanieMiejsceCena PLNMiejscNapiszMożliwy egzamin
21.09.2024
sobota
godz. 17.00
28.09.2024
sobota
godz. 08.30
Sukosan
Dufour 412
32002Rezerwujj.st.m / VB
28.09.2024
sobota
godz. 17.00
05.10.2024
sobota
godz. 08.30

Biograd
Dufour 412
29001Rezerwujj.st.m / VB
28.09.2024
sobota
godz. 17.00
05.10.2024
sobota
godz. 08.30
Biograd
Dufour 412
29006Rezerwujj.st.m / VB
05.10.2024
sobota
godz. 17.00
12.10.2024
sobota
godz. 08.30
Biograd
Dufour 412

2900
6Rezerwujj.st.m / VB
12.10.2024
sobota
godz. 17.00
19.10.2024
sobota
godz. 08.30
Biograd
Dufour 412
29003Rezerwujj.st.m / VB
19.10.2024
sobota
godz. 17.00
26.10.2024
sobota
godz. 08.30
Biograd
Dufour 412
29001Rezerwujj.st.m / VB

Zniżki

 • 5% dla stałego klienta
 • 5% dla grup: min. 4 osoby przy jednoczesnej rezerwacji
 • Zniżka maksymalna 5%

Płatności

 • 50% ceny szkolenia po zawarciu umowy
 • 50% ceny na 8 tygodni przed zaokrętowaniem

Cena zawiera

 • szkolenie prowadzone przez instruktora
 • zakwaterowanie na jachcie
 • gaz kuchenny
 • opłaty portowe w porcie zaokrętowania i wyokrętowania

Cena nie zawiera

 • kasy jachtowej
 • transportu
 • kosztów egzaminu i patentu
 • ubezpieczenia turystycznego

Z kasy jachtowej opłacane jest:

 • opłata klimatyczna: 1,5 EUR / osoba / dzień.
 • transit log 210 – 250 EUR , sprzątanie, pościel / do podziału na załogę
 • ubezpieczenie kaucji: 180 EUR + 180 EUR zredukowanej kaucji zwrotnej / do podziału na załogę
 • wyżywienie przygotowywane na jachcie,
 • opłaty portowe
 • paliwo zużyte podczas szkolenia

Wysokość wpłat do kasy ustalana jest przez uczestników szkolenia i uzależniona od wydatków

Średni koszt wpłaty od jednego uczestnika do kasy jachtowej podczas naszych szkoleń w 2023 roku wynosił średnio ok. 250 – 270 EUR / osoba / tydzień

Kapitan – instruktor zwolniony jest z wnoszenia składki do kasy pokładowej

Kaucja zwrotna

Kaucja zwrotna ( w ramach kasy jachtowej ) jest zabezpieczeniem ewentualnych szkód powstałych z rażącego zaniedbania uczestnika, nie związanego z procesem szkolenia

Zakwaterowanie

Do dyspozycji załogi są kabiny dwuosobowe. Podziału miejsc dokonuje na początku szkolenia skipper, uwzględniając liczbę par, pojedynczych osób itp. Nie ma możliwości wybrania i zarezerwowania koi przed szkoleniem. W przypadku, kiedy załoga nie zgadza się z dokonanym przez skippera podziałem, następuje losowanie koi

Dojazd

Uczestnik sam organizuje dojazd do miejsca szkolenia. Pomagamy w skomunikowaniu się w sprawie ewentualnego wspólnego transferu z lotniska lub wolnych miejsc w aucie.

Parking dla samochodu osobowego: ok. 60 – 80 EUR / tydzień

Kto prowadzi szkolenia

Szkolenia prowadzą instruktorzy żeglarstwa, posiadający  odpowiednie kwalifikacje żeglarskie i dydaktyczne oraz wieloletnie doświadczenie, znający doskonale akwen i jego specyfikę

Opinia z rejsu

Podczas szkolenia można zdobyć ok. 30 – 50 godzin stażu morskiego z 200 godzin wymaganych od kandydatów na Jachtowego Sternika Morskiego i Kapitana Jachtowego. Wydawana jest opinia z rejsu akceptowana przez PZŻ.

Rabat na czartery

Po szkoleniu dodatkowy rabat na czartery jachtów

Szkolenia indywidualne

Dla grup zorganizowanych możemy przeprowadzić szkolenie w dowolnym terminie

Warunki rezygnacji ze szkolenia

Możesz w każdej chwili zrezygnować z udziału w szkoleniu ale musisz nas o tym niezwłocznie poinformować i:

 1. Jeśli znajdziesz zastępstwo na swoje miejsce, osobę która przejmie wszelkie twoje zobowiązania- otrzymasz zwrot wpłaconych pieniędzy
 2. Jeśli ty nie znajdziesz ale my znajdziemy zastępstwo na twoje miejsce otrzymasz zwrot pieniędzy w kwocie odpowiadającej cenie jaką zapłaci nowy uczestnik.
 3. Jeśli twoje miejsce nie zostanie ponownie sprzedane- stracisz wpłacone pieniądze.

Zawsze zalecamy wykupienie ubezpieczenia od rezygnacji. Takie ubezpieczenia proponują niektóre firmy ubezpieczeniowe.
Nasza firma nie zajmuje się takimi ubezpieczeniami.

Przebieg szkolenia

Kursy są intensywne. Uczymy a następnie trenujemy wszystkie manewry potrzebne do samodzielnego prowadzenia jachtu morskiego, zwłaszcza niezbędnych do prowadzenia jednostek na morzach południowych. Skupiamy się na nauce manewrowania na silniku, choć doskonalimy też manewry na żaglach np. „człowiek za burtą”, a także inne złożone manewry i ciekawostki, które bardzo przydadzą się podczas samodzielnego prowadzenia jednostek. Omawiamy aspekty związane z przejęciem jachtu czarterowego, obsługę urządzeń elektronicznych, specyfikę manewrów portowych, stawanie na kotwicy, obsługę radia UKF, posługiwanie się mapami morskimi, locją, itp.

Egzamin

Egzamin przeprowadzany jest pod koniec kursu.  Egzamin kosztuje 350 zł, wydanie patentu 50 zł. Jeśli jesteś osobą, która się uczy i nie ukończyłeś 26 lat – przysługuje Ci 50% zniżki.

Egzamin składa się z testu jednokrotnego wyboru oraz z zadanie nawigacyjnego. Cześć praktyczna to podstawowe manewry wykonywane na tym samym jachcie, na którym odbywało się szkolenie.

Do egzaminu należy przygotować: zdjęcie do patentu, udokumentowany opiniami z rejsów staż morski. Jeśli przysługuje Ci zniżka, to dokument uprawniający do zniżki.


WYMAGANIA NA EGZAMINIE JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO

Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 18 rok życia
2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności
Osoba ubiegająca się o wydanie patentu składa do właściwego polskiego związku sportowego następujące dokumenty:
1) wniosek o wydanie patentu zawierający
a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy
b) datę
c) rodzaj patentu
d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
2) zaświadczenie o zdaniu egzaminu
3) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, w szczególności pozytywne opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu, karty rejsu lub – w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie – inne dokumenty potwierdzone przez armatora jachtu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
1) spełnienie wymogów niezbędnych do uprawiania turystyki wodnej dla uzyskania patentu,
2) przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
Egzamin składa się: z części praktycznej (m.in. pływanie na żaglach, manewry portowe, manewr „człowiek za burtą”), oraz części teoretycznej. W części teoretycznej należy poprawnie odpowiedzieć na min. 65 z 75 pytań oraz bezbłędnie rozwiązać zadanie nawigacyjne.
Koszt egzaminu: 350,00 zł (płatne przed egzaminem)
Koszt patentu: 50,00 zł (płatne w momencie składania wniosku o wydanie patentu)
50% zniżki na egzamin i patent dla osób uczących się poniżej 26 roku życia
(osoby korzystające ze zniżek muszą dodatkowo przedstawić legitymację szkolną lub studencką)
UWAGA: od kandydatów na jachtowego sternika morskiego nie jest wymagane posiadanie stopnia żeglarza jachtowego

UWAGA: czas oczekiwania na patent wynosi minimum 30 dni

Internetowa Akademia Żeglarstwa


Nasza Kadra


BRYG Jacek Szczepaniak
ul. Siewna 9/12, 43-300 Bielsko Biała