Radiooperator SRC

Kursy SRC

szkolenia operatora vhf

KURSY SRC – Radiooperator krótkiego zasięgu. Świadectwo radiooperatora jest drugim po patencie żeglarskim  dokumentem niezbędnym do odbycia rejsu. Szkolenia – zwykle jednodniowe – odbywają się w małych grupach. Zajęcia praktyczne odbywają się przy wykorzystaniu nowoczesnych radiotelefonów ICOM – przy jednym radiotelefonie są 1-2 osoby. Część teoretyczna kursu obejmuje zagadnienia związane z radiem VHF oraz DSC, ale także NAVTEX, radio-pławy EPIRB, transpondery radarowe SART, system GMDSS. Kursy przeznaczone są dla żeglarzy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę praktyczna i teoretyczną w posługiwaniu się  radiem VHF. Ćwiczymy i omawiamy jak wezwać pomoc przez radio, odebrać prognozę pogody i ostrzeżenia nawigacyjne, jak zgłosić wejście do portu, prowadzić korespondencję radiową pomiędzy dwoma jednostkami.

Na dzień dzisiejszy nie prowadzimy szkoleń SRC

Aby przystąpić do egzaminu SRC w Polsce nie potrzeba mieć ukończonego kursu SRC.

Można samodzielnie przygotować się do egzaminów przeprowadzanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Polecane linki i pomoce:

Kurs online w języku polskim

Przydatna strona z testami:

Załączniki do pobrania


Egzaminy

Aby przystąpić do egzaminu należy zalogować się na stronie UKE (poprzez profil zaufany lub założyć konto) i złożyć elektroniczny wniosek, najpóźniej 14 dni przed egzaminem.

https://egzaminy.uke.gov.pl/pl

Opłatę za egzamin i wydanie świadectwa należy uiścić przed zapisaniem się na egzamin.

O kolejności przystąpienie do egzaminu decyduje data zgłoszenia. Jeśli wniosek zostanie źle wypełniony nie będzie można przystąpić do egzaminu.
Po zgłoszeniu każda osoba otrzyma maila zwrotnego (najpóźniej 3 dni robocze po zgłoszeniu) o zakwalifikowaniu się na egzamin.

Powyższe informacje oraz wymagania egzaminacyjne i uprawnienia opisane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 99).


Opłata dodatkowa: opłata egzaminacyjna oraz opłata za wydanie świadectwa – 125,-zł/os (wpłata na konto Urzędu Komunikacji Elektronicznej).

UWAGA!
Aby przystąpić do egzaminu w wyżej wymienionym terminie, należy najpóźniej na 14 dni przed egzaminem wysłać do UKE wypełniony wniosek o wydanie świadectwa wraz z dwoma zdjęciami oraz potwierdzenie wniesienia na konto UKE opłaty 125 zł za egzamin i wydanie świadectwa. Osoby, które nie złożą dokumentów w wymaganym czasie (liczy się data nadania dokumentów) nie zostaną dopuszczone do egzaminu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008).

Obejrzyj nasze filmy


BRYG Jacek Szczepaniak
ul. Siewna 9/12, 43-300 Bielsko Biała