Program szkolenia – Jachtowy Sternik Morski

Program szkolenia – Jachtowy Sternik Morski

Program szkolenia – Jachtowy Sternik Morski – ze względu na dużą ilość materiału zalecamy przyswojenie wymaganej wiedzy przed rozpoczęciem kursu, tak aby podczas szkolenia pracować z instruktorem na zasadzie powtórek i konsultacji/

1. Część praktyczna
• Manewry na żaglach w zakresie
optymalnego doboru żagli do panujących warunków
prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniu
zwrot przez przez sztag, rufę, stawanie w dryf, alarm ” człowiek za burtą”
Manewry na silniku
manewry na silniku: kotwiczenia i cumowanie w różnych warunkach
manewr „człowiek za burtą”• Kierowanie załogą
umiejętność wydawania komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji w jakiej znajduje się jacht

2. Część teoretyczna
• Jachty żaglowe morskie
eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego
obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych
• Nawigacja w tym:
jachtowe urządzenia nawigacyjne – sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp
podstawy nawigacji terestrycznej
nawigacja zliczeniowa

Locja
oznakowanie nawigacyjne
morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie ( mapy nawigacyjne, spisy świateł )
znaki i skróty stosowane na mapach
podstawowa znajomość układów tablic pływów i prądów pływowych
przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu
Przepisy
podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych
Meteorologia
podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie
radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych
Ratownictwo
podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych
postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji, lub wypadku
przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania
udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego
„człowiek za burtą” na morzu
hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii
sztrandowanie
Planowanie rejsu

 Planowanie z uwzględnieniem
ograniczeń wyjścia i wejścia do portu
odległości i czasu trwania rejsu
ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu
przygotowana załogi i jachtu

BRYG Jacek Szczepaniak
ul. Siewna 9/12, 43-300 Bielsko Biała