JACHTOWY STERNIK MORSKI SEZON 2020

JACHTOWY STERNIK MORSKI - szkolenie przeznaczone są dla osób pełnoletnich posiadających podstawowe umiejętności żeglarskie.

W trakcie kursu prowadzimy intensywne szkolenie manewrowe w porcie, uczymy obsługi elektronicznych urządzeń nawigacyjnych, instalacji jachtowych i posługiwania się mapami morskimi. Uzupełnienie zajęć praktycznych stanowią wykłady teoretyczne. Program szkolenia pokrywa się z zagadnieniami i manewrami, których znajomość wymagana jest na egzaminie.


LEVEL 2

JACHTOWY STERNIK MORSKI - CHORWACJA 2020

Max 6 kursantów na jachcie + instruktor!

Maksymalnie 6 osób na kursie to więcej czasu  za kołem sterowym  każdego z uczestników, więcej uwagi trenera i więcej manewrów.


 Zaokrętowanie WyokrętowanieMiejsce Cena Miejsc Możliwy egzamin na: 
18.04.2020 sobota25.04.2020 sobotaBiograd/Sukosan1950 PLNBrak miejsc
Dufour 430
j.st.m
Voditelj Brodice
 
REZERWUJ
25.04.2020 sobota02.05.2020 sobotaBiograd/Sukosan1950 PLNBrak miejsc

j.st.m, Voditelj Brodice REZERWUJ
02.05.2020 sobota09.05.2020 sobotaBiograd/Sukosan1950 PLNBrak miejsc
Dufour 412
j.st.m, Voditelj Brodice REZERWUJ
09.05.2020 sobota16.05.2020 sobotaBiograd/Sukosan1950 PLN1*j.st.m, Voditelj Brodice REZERWUJ
16.05.2020 sobota23.05.2020 sobotaBiograd/Sukosan1950 PLNBrak miejscj.st.m, Voditelj Brodice REZERWUJ
23.05.2020 sobota30.05.2020 sobotaBiograd/Sukosan1950 PLNBrak miejscj.st.m, Voditelj Brodice 
 19.09.2020 sobota26.09.2020 sobota Biograd/Sukosan 1950 PLNBrak miejsc j.st.m, Voditelj Brodice  
 26.09.2020 sobota03.10.2020 sobotaBiograd/Sukosan 1950 PLN 6j.st.m   REZERWUJ
10.10.2020 sobota17.10.2020 sobota Biograd/Sukosan 1950 PLN 3j.st.m REZERWUJ

         * Preferowana niewiasta
 • Cena zawiera: Szkolenie, zakwaterowanie na jachcie, skippera-instrukora, , gaz kuchenny, opłaty portowe w porcie zaokrętowania i wyokrętowania.
 • Cena nie zawiera: Wyżywienia (płatnego ze wspólnie prowadzonej kasy pokładowej), sprzątanie jachtu po szkoleniu OK 140 - 180 EUR za cały jacht.dojazdu do miejsca zaokrętowania,parkingu, opłat postojowych w miejscach innych niż port zaokrętowania i wyokrętowania, opłat klimatycznych  - 10 HRK dziennie od osoby, paliwa zużytego podczas kursu, kosztu egzaminu i wydania patentu, ubezpieczenia.
 • Płatności  50% ceny szkolenia podczas dokonywania rezerwacji, 50% ceny na 6 tygodni przed zaokrętowaniem.
 • Koszty dodatkowe (płatne na miejscu):
  Kasa pokładowa: średni koszt utrzymania ok. 1200-1400 HRK  / osoba / tydzień (wyżywienie, paliwo, opłaty portowe).
  Opłata klimatyczna: 1 EUR / osoba / dzień.
  Parking dla samochodu osobowego: ok. 50 EUR / tydzień.
 • Zniżki: 5% dla stałego klienta;  5% dla grup min. 2 osób przy jednoczesnej rezerwacji, 10% dla grup min. 4 osób przy jednoczesnej rezerwacji, 5% przy rezerwacji do 31.05.2020 - na szkolenia wrzesień, październik - 10% zniżka maksymalna
 • Kaucja zwrotna: 100 EUR  lub 450 PLN od 1 osoby.  
 • Zakwaterowanie: w kabinach dwuosobowych i messie .
 • Wyżywienie: Koszt przygotowywania posiłków na jachcie, pokrywany jest ze wspólnie prowadzonej kasy pokładowej. Z kasy opłacane jest wyżywienie przygotowywane na jachcie, opłaty portowe i paliwo.
  Skipper/Instruktor zwolniony jest z wnoszenia składki do kasy pokładowej.
 • Dojazd: dojazd własny lub autokarem.
 • Uwaga: na szkoleniu możliwość uzyskania certyfikatu ISSA. Cena 350 zł
 • Przebieg szkolenia. Kursy są intensywne. Uczymy a następnie trenujemy wszystkie manewry potrzebne do samodzielnego prowadzenia jachtu morskiego, zwłaszcza niezbędnych do prowadzenia jednostek na morzach południowych. Skupiamy się na nauce manewrowania na silniku, choć doskonalimy też manewry na żaglach np. „człowiek za burtą”, a także inne złożone manewry i ciekawostki, które bardzo przydadzą się podczas samodzielnego prowadzenia jednostek. Omawiamy aspekty związane z przejęciem jachtu czarterowego, obsługę urządzeń elektronicznych, specyfikę manewrów portowych, stawanie na kotwicy, obsługę radia UKF, posługiwanie się mapami morskimi, locją, itp.
 • Kto prowadzi szkolenia? Szkolenia prowadzą instruktorzy żeglarstwa, posiadający  odpowiednie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie, znający doskonale akwen i jego specyfikę.
 • Egzamin: Egzamin przeprowadzany jest pod koniec kursu.  Egzamin kosztuje 350 zł, wydanie patentu 50 zł. Jeśli jesteś osobą, która się uczy i nie ukończyłeś 26 lat - przysługuje Ci 50% zniżki.

  Egzamin składa się z testu jednokrotnego wyboru oraz z zadanie nawigacyjnego. Częśc praktyczna to podstawowe manewry wykonywane na tym samym jachcie, na którym odbywało się szkolenie. Certyfikat ISSA uzyskuje się po ocenie instruktora, której podlega się przez cały czas trwania kursu. Do egzaminu należy przygotować:

  •     zdjęcie do patentu,
  •     udokumentowany opiniami z rejsów staż morski (nie dotyczy ISSA)
  •     jeśli przysługuje Ci zniżka, to dokument uprawniający do zniżki

PROGRAM SZKOLENIA NA STOPIEŃ  JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO

/ze względu na dużą ilość materiału zalecamy przyswojenie wymaganej wiedzy przed rozpoczęciem kursu, tak aby podczas szkolenia pracować z instruktorem na zasadzie powtórek i konsultacji/

1. Część praktyczna

 • Manewry na żaglach w zakresie
optymalnego doboru żagli do panujących warunków
prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniu
zwrot przez  przez sztag, rufę, stawanie w dryf, alarm " człowiek za burtą"
Manewry na silniku
manewry na silniku: kotwiczenia i cumowanie w różnych warunkach
manewr  "człowiek za burtą"
Kierowanie załogą
umiejętność wydawania komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji w jakiej znajduje się jacht

 2. Część teoretyczna

Jachty żaglowe morskie
eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego
obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych
Nawigacja w tym:
jachtowe urządzenia nawigacyjne - sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp
podstawy nawigacji terestrycznej
nawigacja zliczeniowa
Locja
oznakowanie nawigacyjne
morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie ( mapy nawigacyjne, spisy świateł )
znaki i skróty stosowane na mapach
podstawowa znajomość układów tablic pływów i prądów pływowych
przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu
Przepisy
 podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych
Meteorologia
 podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie
 radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych
Ratownictwo
podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych
postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji, lub wypadku
przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania
udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego
"człowiek za burtą" na morzu
hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii
sztrandowanie
Planowanie rejsu z uwzględnieniem
ograniczeń wyjścia i wejścia do portu
odległości i czasu trwania rejsu
ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu
przygotowana załogi i jachtu

 WYMAGANIA NA EGZAMINIE JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO:
 Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 18. rok życia;
2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności
Osoba ubiegająca się o wydanie patentu składa do właściwego polskiego związku sportowego następujące dokumenty:
1) wniosek o wydanie patentu zawierający:
a) imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz podpis wnioskodawcy,
b) datę,
c) rodzaj patentu,
d) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
2) zaświadczenie o zdaniu egzaminu;
3) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych, w szczególności pozytywne opinie z odbytych rejsów wystawione przez kapitana jachtu, karty rejsu lub – w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie – inne dokumenty
potwierdzone przez armatora jachtu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
1) spełnienie wymogów niezbędnych do uprawiania turystyki wodnej dla uzyskania patentu,
2) przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
Egzamin składa się: z części praktycznej (m.in. pływanie na żaglach, manewry portowe, manewr "człowiek za burtą"), oraz części teoretycznej. W części teoretycznej należy poprawnie odpowiedzieć na min. 65 z 75 pytań oraz bezbłędnie rozwiązać zadanie nawigacyjne.
Koszt egzaminu: 350,00 zł (płatne przed egzaminem)
Koszt patentu: 50,00 zł (płatne w momencie składania wniosku o wydanie patentu)
50% zniżki na egzamin i patent dla osób uczących się poniżej 26 roku życia
(osoby korzystające ze zniżek muszą dodatkowo przedstawić legitymację szkolną lub studencką)
UWAGA: od kandydatów na  jachtowego sternika morskiego nie jest wymagane posiadanie stopnia żeglarza jachtowego

 UWAGA: czas oczekiwania na patent wynosi minimum 30 dni


ZOBACZ NASZE
 SZKOLENIA ŻEGLARSKIE 
 KURSY
VODITELJ BRODICE - KURS ŻEGLARSKI W CHORWACJI
JACHTOWY STERNIK MORSKI  - SZKOLENIA NA BAŁTYKU
MANEWROWE - W CHORWACJI – NA BAŁTYKU
MOTOROWODNY - W CHORWACJI I W POLSCE
RADIOOPERATOR SRC - W WIELU MIASTACH POLSKI
NAWIGACYJNE - STACJONARNE I NA REJSACH
 REJSY MORSKIE  ORAZ
MIĘDZY INNYMI W CHORWACJI GRECJI I KARAIBACHWIEDZA ŻEGLARSKA   - WIELE CIEKAWYCH INFORMACJI