Ubezpieczenia czarteru

UBEZPIECZENIE KAUCJI

Ubezpieczenie kaucji obejmuje wypłatę częściowo lub całkowicie zatrzymanej kaucji uzgodnionej w umowie czarteru za jakąkolwiek szkodę powstałą podczas podróży czarterowej do wysokości uzgodnionej sumy ubezpieczenia.

——————————————————————————————————————-

Pakiety czarterowe

zawierają ubezpieczenie:
OC Skippera,anulacji podróży,kaucji,KL,NNW
Firma Pantaenius przygotowała ofertę ubezpieczeniową. Można  wybrać jeden z pakietów ubezpieczeniowych:
Basic – Silver – Gold – Premium
Żadne pakiety nie posiadają ograniczeń wiekowych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skippera oraz ubezpieczenie kosztów związanych z anulacją podróży jest podstawą każdego pakietu, który można wzbogacić o dodatki takie jak ubezpieczenie kaucji, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą lub ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.Zainteresowanych prosimy o kontakt.* Udział własny dotyczy ubezpieczenia kosztów związanych z anulacją bądź skróceniem podróży. Minimalny udział własny wynosi 100 € na osobę, na szkodę. W przypadku choroby, minimalny udział własny wynosi 20% odszkodowania.** Ze względu na wewnętrzne regulacje prawne, ubezpieczenie KL nie może objąć rezydentów Szwajcarii

BRYG Jacek Szczepaniak
ul. Siewna 9/12, 43-300 Bielsko Biała