Ubezpieczenia czarteru

UBEZPIECZENIE KAUCJI

Ubezpieczenie kaucji obejmuje wypłatę częściowo lub całkowicie zatrzymanej kaucji uzgodnionej w umowie czarteru za jakąkolwiek szkodę powstałą podczas podróży czarterowej do wysokości uzgodnionej sumy ubezpieczenia.

——————————————————————————————————————-

Pakiety czarterowe

zawierają ubezpieczenie:
OC Skippera,anulacji podróży,kaucji,KL,NNW
Firma Pantaenius przygotowała ofertę ubezpieczeniową. Można  wybrać jeden z pakietów ubezpieczeniowych:
Basic – Silver – Gold – Premium
Żadne pakiety nie posiadają ograniczeń wiekowych.

  BASIC SILVER GOLD PREMIUM
Cena pakietu z udziałem własnym* 147,06 € 231,09 € 302,52 € 415,97 €
Cena pakietu bez udziału własnego* 189,07 € 273,11 € 357,14 € 491,60 €
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Skippera:
– suma gwarancyjna dla szkód osobowych i / lub uszkodzenie mienia 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 5 000 000 €
– straty finansowe 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 €
– ubezpieczenie kosztów aresztowania jachtu do: 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
– ubezpieczona utrata następnych czarterów do: 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
Koszty hotelu i podroży w przypadku anulacji do: 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
Ubezpieczenie kosztów związanych z anulacją lub skróceniem podróży:
– maksymalna łączna rekompensata 10 000 € 10 000 € 15 000 € 25 000 €
Ubezpieczenie KL** Nie Nie
Leczenie, leki transport do kraju
Koszty pogrzebu, transport zwłok 12 000 € 12 000 €
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Odszkodowanie w przypadku kalectwa/śmierci do: 150 000 €/
75 00 €
Koszty ratownictwa 50 000 €
Ubezpieczenie Kaucji
– wysokość kaucji do: 1 500 € 3 000 € 5 000 €

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skippera oraz ubezpieczenie kosztów związanych z anulacją podróży jest podstawą każdego pakietu, który można wzbogacić o dodatki takie jak ubezpieczenie kaucji, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą lub ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.Zainteresowanych prosimy o kontakt.* Udział własny dotyczy ubezpieczenia kosztów związanych z anulacją bądź skróceniem podróży. Minimalny udział własny wynosi 100 € na osobę, na szkodę. W przypadku choroby, minimalny udział własny wynosi 20% odszkodowania.** Ze względu na wewnętrzne regulacje prawne, ubezpieczenie KL nie może objąć rezydentów Szwajcarii

BRYG Jacek Szczepaniak
ul. Siewna 9/12, 43-300 Bielsko Biała