Plan szkolenia dla skipperów

Zaawansowany rejs szkoleniowy dla skipperów – najważniejsze zagadnienia

Przygotowanie jachtu i załogi

 • prawidłowa praca na cumach, szpringach i mooringu,
 • praktyczne i niezbędne węzły,
 • zagrożenia dla załogi,
 • jak nauczyć niedoświadczoną załogę podstawowych czynności i pracy na jachcie?
 • przejęcia jachtu – własna procedura.

Bezpieczeństwo

 • organizacja wacht, obowiązki załogi i oficerów.
 • praca oraz poruszanie się po jachcie.
 • procedura wciągania załoganta na maszt.
 • żeglugi w trudnych warunkach oraz w nocy.
 • przygotowanie jachtu i załogi do sztormu.
 • zachowania w przypadku niezdolności kapitana do pełnienia swojej funkcji. 

Instalacje i urządzenia jachtowe

 • konstrukcja układu sterowego, ster awaryjny,
 • autopilot i jego niuanse,
 • obsługa silnika na jachcie,
 • konstrukcja i użycie wind kotwicznych.
 • co robić w przypadku wlania wody do paliwa?

Ratownictwo

 • środki ratunkowe i asekuracyjne jachtu morskiego,
 • sposoby wzywania pomocy,
 • procedury alarmów: „opuszczenie jednostki”, „pożar na jachcie”, „alarm wodny”, „człowiek za burtą”
 • sposoby wyciągania człowieka z wody.

Planowanie rejsu

 • informacje meteorologiczne,
 • przepisy międzynarodowe i prawo lokalne,
 • locja,
 • praca na mapie,
 • wyznaczanie trasy, porty zapasowe.

Manewrowanie na silniku

 • zacieśnianie cyrkulacji z wykorzystaniem steru strumieniowego,
 • podejście do kei przy wietrze odpychającym
 • odejście od kei przy wietrze dopychającym,
 • podejście/odejście do/od kei z mooringami,
 • podejście/odejście do/od kei z wykorzystaniem własnej kotwicy,
 • holowanie innych jednostek.

Manewrowanie na żaglach

 • dobór powierzchni żagli do panujących warunków,
 • trymowanie żagli,
 • zwroty przez sztag i rufę – bezpieczeństwo,
 • ustawienie jachtu w dryfie.
 • liny jako dryfkotwy
 • technika sterowania przy dużej fali,
 • sterowanie awaryjne z wykorzystaniem steru awaryjnego, autopilota, pontonu
 • bezpieczne rozwijanie i zwijanie żagli.
 • teoria sztrandowania.

Kotwiczenie

 • manewr kotwiczenia:
 • wybór miejsca,
 • technika kotwiczenia,
 • wachty kotwiczne – bezpieczeństwo,
 • awaryjne kotwiczenie
 • uwalnianie zakleszczonej kotwicy.
 • manewr podejścia/odejścia do/od boi:
 • techniki i chwytanie boi,
 • bezpieczeństwo na postoju.

Nawigacja w praktyce

 • terestryczna,
 • pilotowa,
 • satelitarna
 • kolejowa.
 • „prymitywny” pomiar prędkości

Symulacje dynamiczne

 • manewr „człowiek za burtą” – 3 warianty
 • techniki poszukiwania człowieka
 • pożar na jachcie
 • awaria silnika
 • sondowanie kotwicą

BRYG Jacek Szczepaniak
ul. Siewna 9/12, 43-300 Bielsko Biała