Ubezpieczenie kaucji

Ubezpieczenie kaucji obejmuje wypłatę częściowo lub całkowicie zatrzymanej kaucji uzgodnionej w umowie czarteru za jakąkolwiek szkodę powstałą podczas podróży czarterowej…

Czytaj więcej>>

BRYG Jacek Szczepaniak
ul. Siewna 9/12, 43-300 Bielsko Biała