Jachtowy sternik morski – Zgłoszenie

Liczba miejsc
Imię i nazwisko
Adres email
Nr telefonu
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Numer dowodu osobistego lub paszportu
Obywatelstwo
Adres zamieszkania (pełny)
Pytania/uwagi
Wybierz datę początkową szkolenia

Czy posiadasz patent żeglarza jachtowego?

NIETAK

Ile godzin udokumentowanego opiniami z rejsów stażu morskiego posiadasz?

Po potwierdzeniu dostępności miejsca, dokonamy rezerwacji i prześlemy Ci umowę uczestnictwa.
Jeśli miejsce nie będzie dostępne, wpiszemy Cię na listę oczekujących.

Polityka prywatności


BRYG Jacek Szczepaniak
ul. Siewna 9/12, 43-300 Bielsko Biała