Dodatkowe opłaty – czarter jachtu

 • Transitlog to opłaty związane z wypełnieniem list załogi, innych dokumentów, sprzątaniem jachtu.
 • Kaucja – opłata zwrotna, wpłacana w biurze armatora, która pokrywa ewentualne szkody powstałe z winy czarterującego – jej wysokość uzależniona jest od wielkości jachtu i klasy jachtu, składana gotówka lub kartą kredytową.
 • Ubezpieczenie kaucji – opłata występuje w rożnych konfiguracjach. Wpłata bezzwrotnej kwoty, lub powiększonej o minimalną kaucje zwrotną. Koszt to ok. 100 – 400 EUR/tydzień płatne jest w momencie zaokrętowania. Ubezpieczenie to nie pokrywa jednak:
  – opóźnienia powrotu
  – kosztów wynikłych z oddania jachtu w innym, niż wymieniony w umowie porcie
  – szkód wyrządzonych pod wpływem alkoholu, środków odurzających

 Możliwe są również inne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

 • W Chorwacji występuje opłata turystyczna 1,3 EUR za dzień od osoby.
 • Za zwierzęta na jachcie, zapłacimy dodatkową opłatę za sprzątanie w wysokości ok 100 – 150 EUR
 • Za udział w regatach przeważnie armator liczy 20% dopłatę do ceny czarteru.
 • Skipper polski kosztuje od 400 EUR  za tydzień, plus dojazd i wyżywienie.
 • Hostessa kosztuje w zależności od obowiązków od 300 EUR tydzień plus dojazd i wyżywienie.
 • Siatka na reling jest płatna ok 40 EUR

BRYG Jacek Szczepaniak
ul. Siewna 9/12, 43-300 Bielsko Biała