Bezpieczne żeglowanie w Chorwacji – statystyki za 2019 rok

Wypadki na morzu w Chorwacji

W Chorwacji w sezonie rejestruje się ok 400 tys. jednostek pływających . Biorąc pod uwagę tę liczbę ilość wypadków na chorwackich wodach jest według mnie niewielka. A poniższe statystyki dedykuję malkontentom, którzy często zarzucają, że zdobywanie chorwackich patentów żeglarskich Voditelj Brodice jest zbyt proste a posługujący się nimi żeglarze są wręcz niebezpieczni dla innych użytkowników dróg.

W 2019 roku odnotowano 612 skoordynowanych działań ratowniczych na morzu. Przeprowadzono o 8,5 procent mniej działań niż rok wcześniej, ratując 1155 osób i 195 jednostek pływających. Ponad połowa akcji ratowniczych została przeprowadzona przez jednostki administracji portowej.

Wezwania pomocy medycznej, transport medyczny (drogą morską lub powietrzną), porady i inne formy pomocy medycznej stanowiły największy odsetek sytuacji kryzysowych na morzu. W stosunku do 2018 roku tu nastąpił wzrost o 8,8 procent, zanotowano 223 przypadki.

Nurkom udzielono pomocy łącznie 11 razy a 22 interwencje dotyczyły surferów. W zeszłym roku osób tonących uratowano 19.

Niestety w 2109 roku miały miejsce 27 zgony a jedna osoba zaginęła. Łączna liczba rannych była mniejsza o 29 osób, czyli o 30,9 procent, a liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się o 20,6 procent, wraz ze wzrostem liczby uratowanych osób o 6,9 procent w stosunku do roku 2018.

Wypadki na morzu w Chorwacji
Wypadki na morzu w Chorwacji

W ubiegłym roku doszło do 15 kolizji i 55 wejść na mieliznę jednostek pływających. Zatonęły 23 jednostki, a 40 uległo znacznemu uszkodzeniu. 8 jednostek zostało częściowo lub całkowicie uszkodzonych w wyniku pożaru. Przeprowadzono ogółem 56 interwencji mających na celu ratowanie uszkodzonych jednostek lub osób niezdolnych do żeglugi. W większości przypadków stwierdzono problemy z awariami jednostek napędowych oraz układów sterowania, to ilość mniejsza niż w 2018 r. , podczas którego dokonano z tego powodu 83 interwencji.

Najczęstszymi przyczynami interwencji jest lekceważenie ostrzeżeń pogodowych przez skipperów , niewystarczające doświadczenie żeglarskie oraz nieodpowiednie wyposażenie i stan techniczny łodzi i jachtów.

W oświadczeniu Ministerstwa stwierdzono, że podane wyniki wskazują na pro-aktywne działania Ministerstwa w osiąganiu strategicznego celu, jakim jest zwiększenie poziomu dostępności i jakości świadczenia usług bezpieczeństwa żeglugi, zarówno w działaniach prewencyjnych, jak i poszukiwawczych i ratowniczych.

*Dane wg Centrum Poszukiwania i Ratownictwa Morskiego Rijeka – Chorwacja Raport za 2019 r.

kpt. Jacek Szczepaniak

BRYG Jacek Szczepaniak
ul. Siewna 9/12, 43-300 Bielsko Biała