KURSY RADIOOPERATOR SRC KRÓTKIEGO ZASIĘGU


szkolenia operatora vhfKURSY SRC - Radiooperator krótkiego zasięgu. Świadectwo radiooperatora jest drugim po patencie żeglarskim  dokumentem niezbędnym do odbycia rejsu. Szkolenia - zwykle jednodniowe - odbywają się w małych grupach. Zajęcia praktyczne odbywają się przy wykorzystaniu nowoczesnych radiotelefonów ICOM - przy jednym radiotelefonie są 1-2 osoby. Część teoretyczna kursu obejmuje zagadnienia związane z radiem VHF oraz DSC, ale także NAVTEX, radiopławy EPIRB, transpondery radarowe SART, system GMDSS. Kursy przeznaczone są dla żeglarzy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę praktyczna i teoretyczną w posługiwaniu się  radiem VHF. Ćwiczymy i omawiamy jak wezwać pomoc przez radio, odebrać prognozę pogody i ostrzeżenia nawigacyjne, jak zgłosić wejście do portu, prowadzić korespondencje radiową pomiędzy dwoma jednostkami.

Harmonogram

Termin
Lokalizacja kursu
Godzina
Cena
08.02.2020
Ruda Śląska 09.00400 PLN
09.02.2020Ruda Śląska 09.00400 PLN

Prowadzący: kpt. Piotr Lewandowski

UWAGA: W Cenie podręcznik. Uczestnicy będą mieli dostęp do E-eleringu tak żeby podczas kursu jak najwięcej czasu poświęcić nauce praktycznej.

Dla grup zorganizowanych min 4 osoby przeprowadzimy szkolenie w dowolnym miejscu i w uzgodnionym terminie.Cena obejmuje: szkolenie teoretyczne i praktyczne na sprzęcie VHF, zestaw pytań egzaminacyjnych, przykładowy test egzaminacyjny, podręcznik "Łączność bliskiego zasięgu na morzu".

Cena nie obejmuje: opłaty egzaminacyjnej (egzamin + świadectwo to koszt 125 zł)

EGZAMIN

TERMINARZ EGZAMINÓW >>>

Opłata dodatkowa: opłata egzaminacyjna oraz opłata za wydanie świadectwa - 125,-zł/os (wpłata na konto Urzędu Komunikacji Elektronicznej).

UWAGA!
Aby przystąpić do egzaminu w wyżej wymienionym terminie, należy najpóźniej na 14 dni przed egzaminem wysłać do UKE wypełniony wniosek o wydanie świadectwa wraz z dwoma zdjęciami oraz potwierdzenie wniesienia na konto UKE opłaty 125zł za egzamin i wydanie świadectwa. Osoby, które nie złożą dokumentów w wymaganym czasie (liczy się data nadania dokumentów) nie zostaną dopuszczone do egzaminu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008).

ZOBACZ NASZE
 SZKOLENIA ŻEGLARSKIE 
 KURSY
VODITELJ BRODICE - KURS ZEGLARSKI W CHORWACJI
JACHTOWY STERNIK MORSKI  - SZKOLENIA NA BAŁTYKU
MANEWROWE - W CHORWACJI – NA BAŁTYKU
MOTOROWODNY - W CHORWACJI I W POLSCE
RADIOOPERATOR SRC - W WIELU MIASTACH POLSKI
NAWIGACYJNE - STACJONARNE I NA REJSACH
 REJSY MORSKIE  ORAZ
MIĘDZY INNYMI W CHORWACJI GRECJI I KARAIBACHWIEDZA ŻEGLARSKA   - WIELE CIEKAWYCH INFORMACJI