SZKOLENIA I KURSY MOTOROWODNE

KURS MOTOROWODNY W CHORWACJI

Kurs motorowodny w Chorwacji - propozycja dla motorowodniaków. Patent „Voditelj Brodice” uprawnia do czarteru i prowadzenia jachtów motorowych do 30 ton. Posiadacze tych uprawnień nie mają obowiązku posiadania dodatkowo certyfikatu radiooperatora (SRC), obowiązkowego w Chorwacji. Szkolenie na dwusilnikowym wypornościowym jachcie motorowym typu Adria  obejmuje także praktyczne aspekty nawigacji i bezpieczeństwa zapewnia dobre przygotowanie do samodzielnej żeglugi.  Czytaj wiecej...


Szkolenia motorowodne na jednostkach ślizgowych w Chorwacji

Szkolenia motorowodne na jednostkach ślizgowych w Chorwacji prowadzimy na zamówienie. Kursy mają przygotować do samodzielnego prowadzenia szybkich jednostek motorowych. Makymalna ilość kursantów - 5 osób na jednej jednostce. Dla zainteresowanych możliwość zdobycia patentu chorwackiego Voditelj Brodice i ISSA certyfikatu motorowodnego. Chorwacki patent  Voditelj Brodice uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych i motorowych o masie do 30 ton po chorwackich wodach morskich oraz posługiwania się radiem UKF. Czytaj więcej...

Kursy motorowodne - sternik motorowodny

szkolenia motorowodne

Kursy motorowodne - sternik motorowodny, przeznaczone są dla osób chcących pływać łodzią motorową.
Uprawnienia takie można zdobyć podczas kursów organizowanych na różnych akwenach Zajęcia praktyczne odbywają się na łodzi motorowej typu rib.

Kurs obejmuje praktyczne podstawy obsługi małych łodzi motorowych oraz wykłady teoretyczne według wymagań na stopień sternika motorowodnego (przepisy, locja śródlądowa, nawigacja, teoria manewrowania, ratownictwo).

Zajęcia teoretyczne odbywają się w Bielsku-Białej, ćwiczenia praktyczne na jeziorze blisko Bielska Białej (zapewniamy dojazd).   

Harmonogram


JAK DOKONAĆ REZERWACJI? >>NAPISZ DO NAS

 • Cena zawiera: szkolenie teoretyczne i praktyczne, materiały szkoleniowe, podręcznik "sternik motorowodny - podstawowy podręcznik motorowodniaka"
 • Cena nie zawiera: opłaty za egzamin i wydanie patentu wg stawek PZMWiNW - 300 zł (dla uczniów i studentów do 26 lat - 150 zł)
Egzamin odbywa się w ostatni dzień kursu, po zakończeniu zajęć.
STERNIK MOTOROWODNY - patent uprawniający do:
 • prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych,
 • prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12m po wodach wewnętrznych
 • prowadzenia jachtów motorowych po pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej na jachtach motorowych do mocy silnika 60kw.
Warunkiem uzyskania patentu sternika motorowodnego jest:
 •  ukończenie 14 roku życia
 •  zdanie egzaminu na stopień sternika motorowodnego
Do egzaminu należy przygotować:
 • 1 zdjęcie legitymacyjne do patentu,
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów motorowodnych,
 • osoby niepełnoletnie - wymagana jest zgoda rodziców,
 • opłatę egzaminacyjną (wg stawek PZMWiNW): 300 zł dorośli, 150 zł młodzież ucząca się , do 26 roku życia
 • w przypadku osób uczących się wymagane jest ksero legitymacji

ZOBACZ NASZE

 SZKOLENIA ŻEGLARSKIE 
 KURSY
VODITELJ BRODICE - KURS ZEGLARSKI W CHORWACJI
JACHTOWY STERNIK MORSKI  - SZKOLENIA NA BAŁTYKU
MANEWROWE - W CHORWACJI – NA BAŁTYKU
MOTOROWODNY - W CHORWACJI I W POLSCE
RADIOOPERATOR SRC - W WIELU MIASTACH POLSKI
NAWIGACYJNE - STACJONARNE I NA REJSACH
 REJSY MORSKIE  ORAZ
MIĘDZY INNYMI W CHORWACJI GRECJI I KARAIBACHWIEDZA ŻEGLARSKA   - WIELE CIEKAWYCH INFORMACJI