NOWE STOPNIE ŻEGLARSKIE

Nowe stopnie żeglarskie - rozporządzenie Ministra Sportu z 09.04.2013


Aktualne patenty żeglarskie i motorowodne

Polskie patenty żeglarskie - rozporządzenie Ministra Sportu z 09.04.2013, Dz.U.poz.460

 PATENT WYMAGANIA UPRAWNIENIA
 Żeglarz
jachtowy
 Ukończone 14 lat i zdany egzamin.

Prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń oraz prowadzenie jachtów żaglowych o długości do 12m na morzu po morskich wodach wewnętrznych a na pozostałych wodach morskich 2 mile od brzegu, w porze dziennej.
 Jachtowy
sternik
morski
Ukończone 18 lat i zdany egzamin.
 Wymagany staż morski 200 godzin żeglugi w co najmniej 2 rejsach
Prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń  i jachtów o długości kadłuba do 18 m
po wodach morskich.  
 Kapitan
jachtowy

Patent Jachtowego Sternika Morskiego, po jego uzyskaniu staż morski 1200 godzin żeglugi w minimum 6 rejsach w tym 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5m oraz co najmniej 100 godzin żeglugi na wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów oraz co najmniej 1 rejs powyżej 100h na jachcie o długości powyżej 20m
Prowadzenie jachtów żaglowych bez ograniczeń po wodach śródlądowych i morskich


Polskie patenty motorowodne - rozporządzenie Ministra Sportu z 09.04.2013, Dz.U.poz.460

 PATENT WYMAGANIA
 UPRAWNIENIA
 Sternik
motorowodny
 Ukończone 14 lat i zdany egzamin Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych oraz po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich 2 mile morskie od brzegu w porze dziennej. Osoby w wieku poniżej 16 lat mogą pływać na łodziach z silnikami o mocy do 60 kW (80 KMech).
 Motorowodny
sternik
morski
 Ukończone 18 lat, staż morski 200 godzin w minimum 2 rejsach i zdany egzamin Prowadzenie na śródlądziu łodzi motorowych bez ograniczeń, a na morzu jachtów o długości do 18 m
 Kapitan
motorowodny
Patent Motorowodnego Sternika Morskiego, po jego uzyskaniu staż morski 1200 godzin w minimum 6 rejsach w tym 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości powyżej 7,5m oraz co najmniej 1 rejs powyżej 100h na statku powyżej 20m oraz 1 rejs po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej 2 portów pływowych (jachty zarówno motorowe jak i żaglowe).  Prowadzenie jachtów motorowych bez ograniczeń

W związku ze zmianą uprawnień oraz stopni żeglarskich i motorowodnych zachęcamy do wymiany patentów na nowe.
Aby tego dokonać należy uzupełnić wymagane dokumenty i przesłać je odpowiednio do Polskiego Związku Żeglarskiego lub Polskiego Związaku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Patenty dotychczas obowiązujące wymieniane są w następujący sposób:

- żeglarz jachtowy ---> żeglarz jachtowy (z rozszerzonymi uprawnieniami)
- sternik jachtowy ---> jachtowy sternik morski
- jachtowy sternik morski ---> jachtowy sternik morski
- kapitan jachtowy ---> kapitan jachtowy

- sternik motorowodny ---> sternik motorowodny (z rozszerzonymi uprawnieniami)
- starszy sternik motorowodny ---> motorowodny sternik morski
- morski sternik motorowodny ---> motorowodny sternik morski
- kapitan motorowodny ---> kapitan motorowodny
- motorzysta motorowodny ---> mechanik motorowodny
- mechanik motorowodny ---> mechanika motorowodny.