Dodatkowe opłaty

 • Tranzitlog to opłaty związane z wypełnieniem list załogi, innych dokumentów, sprzątaniem jachtu.
 • Kaucja – opłata zwrotna, wpłacana w biurze armatora, która pokrywa ewentualne szkody powstałe z winy czarterującego - jej wysokość uzależniona jest od wielkości jachtu i klasy jachtu, składana gotówka lub kartą kredytową.
 • Ubezpieczenie kaucji - opłata występuje w rożnych konfiguracjach. Wpłata bezzwrotnej kwoty, lub powiększonej o minimalną kaucje zwrotną. Koszt to ok. 100 - 400 EUR/tydzień płatne jest w momencie zaokrętowania. Ubezpieczenie to nie pokrywa jednak:
  - opóźnienia powrotu
  - kosztów wynikłych z oddania jachtu w innym, niż wymieniony w umowie porcie
  - szkód wyrządzonych pod wpływem alkoholu, środków odurzających
 Możliwe są również inne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 • W Chorwacji występuje opłata turystyczna 1 EUR za dzień od osoby.
 • Za zwierzęta na jachcie, zapłacimy dodatkową opłatę za sprzątanie w wysokości ok 100 – 150 EUR
 • Za udział w regatach przeważnie armator liczy 20% dopłatę do ceny czarteru.
 • Skipper polski kosztuje od 400 EUR  za tydzień, plus dojazd i wyżywienie.
 • Hostessa kosztuje w zależności od obowiązków od 300 EUR tydzień plus dojazd i wyżywienie.
 • Siatka na reling jest płatna ok 40 EUR